Regulamin konkursu
   Regulamin konkursuDownload this file (Regulamin Konkursu 2017.docx).docx110 kBpobierz

 Załączniki do Regulaminu konkursu
   Zał 1 Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczeniaDownload this file (Zał 1 Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia.pdf).pdf163 kBpobierz
   Zał 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu obowiązujący od 28.04.2017Download this file (Zał 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu obowiązujący od 28.04.2017.docx).docx97 kBpobierz
   Zał 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie obowiązująca od 26.04.17Download this file (Zał. 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie obowiązująca od 26.04.2017.docx).docx110 kBpobierz
   Zał 4 Wzór oświadczenia o złożeniu wniosku w Generatorze WnioskówDownload this file (Zał 4 Wzór oświadczenia o złożeniu wniosku w GW.docx).docx112 kBpobierz
   Zał 5 Wzór umowy o dofinansowanie projektuDownload this file (Zał 5 Wzór umowy o dofinansowanie.docx).docx275 kBpobierz
   Zał 6 Lista dokumentów do zawarcia umowyDownload this file (Zał 6 Lista dokumentów do zawarcia umowy.doc).doc98 kBpobierz

 Załączniki do Wniosku o dofinansowanie
   Model biznesowyDownload this file (MODEL BIZNESOWY.docx).docx66 kBpobierz
   Oświadczenie o kwalifikowalności VATDownload this file (Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.doc).doc31 kBpobierz
   Tabele finansowe - wnioskodawca nie sporządzający sprawozdańDownload this file (Tabele finansowe - wnioskodawca nie sporządzający sprawozdań.xls).xls54 kBpobierz
   Tabele finansowe - wnioskodawca sporządzający sprawozdaniaDownload this file (Tabele finansowe - wnioskodawca sporządzający sprawozdania.xlsx).xlsx36 kBpobierz

 Załączniki do Umowy o dofinansowanie
   Zał.2 Harmonogram rzeczowo-finansowyDownload this file (Zał.2 Harmonogram rzeczowo-finansowy.doc).doc152 kBpobierz
   Zał.3 Harmonogram płatnościDownload this file (Zał.3 Harmonogram płatnosci.doc).doc142 kBpobierz
   Zał.4 Oświadczenie Beneficjenta dotyczące podatku VATDownload this file (Zał.4 Oświadczenie Beneficjenta dotyczące podatku VAT.doc).doc139 kBpobierz
   Zał.5 Wzór weksla in blancoDownload this file (Zał.5 Wzór weksla in blanco.pdf).pdf10 kBpobierz
   Zał.6 Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznychDownload this file (Zał.6 Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznych.docx).docx120 kBpobierz
   Zał.7 Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnychDownload this file (Zał.7 Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnych.docx).docx117 kBpobierz
   Zał.8 Sposób realizacji obowiązków informacyjnych przez beneficjentówDownload this file (Zał.8 Sposób realizacji obowiązków informacyjnych przez beneficjentów.doc).doc11635 kBpobierz
   Zał.9 Wzór Listy osób uprawnionych do obsługi Systemu SL2014Download this file (Zał.9 Wzór Listy osób uprawnionych do obsługi Systemu SL2014.docx).docx133 kBpobierz
   Zał.12 Rejestr ryzyk w projektachDownload this file (Zał.12 Rejestr ryzyk w projektach.xls).xls54 kBpobierz
   Zał.13 Katalog kosztów kwalifikowalnychDownload this file (Zał13 Katalog kosztów kwalifikowalnych.doc).doc99 kBpobierz

 Informacje pomocnicze
   Regionalne Inteligentne SpecjalizacjeDownload this file (Regionalne_Inteligentne_Specjalizacje.doc).doc275 kBpobierz
   Wartość wskaźnika przedsiębiorczościDownload this file (Wartość wskaźnika przedsiębiorczości.pdf).pdf375 kBpobierz
   Pomoc na te same rynki geograficzneDownload this file (Pomoc na te same rynki geograficzne.pdf).pdf40 kBpobierz
   Niedozwolona pomoc eksportowaDownload this file (Niedozwolona pomoc eksportowa.pdf).pdf133 kBpobierz
   Jak przygotować dobry Business Model Canvas?Download this file (Jak przygotować dobry Business Model Canvas.pdf).pdf5316 kBpobierz
   Business Model Canvas - myślenie modelem biznesowymAccess this URL (http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86196.asp?soid=0E6E586112814614843715A84D46939C).asp95 kBpobierz

 Archiwum
   Zał 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie obowiązująca do 25.04.17Download this file (Zał 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.docx).docx108 kBpobierz
   Zał 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu obowiązujący do 27.04.2017Download this file (Zał 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu.docx).docx97 kBpobierz