Ogłoszenie o konkursie
   Ogłoszenie o konkursie do działania 1.2 - schemat jednoetapowyDownload this file (Ogłoszenie o konkursie do działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP - schemat jednoetapowy.pdf).pdf265 kB pobierz

 Regulamin konkursu
   Regulamin Konkursu 2017 obowiązujący od 01.01.2018Download this file (Regulamin Konkursu 2017 - aktualizacja 01.01.2018.docx).docx96 kB pobierz

 Załączniki do Regulaminu konkursu
   Zał 1 Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczeniaDownload this file (Zał 1 Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia.pdf).pdf163 kB pobierz
   Zał 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu obowiązujący od 28.04.2017Download this file (Zał 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu obowiązujący od 28.04.2017.docx).docx97 kB pobierz
   Zał 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie obowiązująca od 26.04.17Download this file (Zał. 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie obowiązująca od 26.04.2017.docx).docx110 kB pobierz
   Zał 4 Wzór oświadczenia o złożeniu wniosku w Generatorze WnioskówDownload this file (Zał 4 Wzór oświadczenia o złożeniu wniosku w GW.docx).docx112 kB pobierz
   Zał 5 Wzór umowy o dofinansowanie projektuDownload this file (Zał 5 Wzór umowy o dofinansowanie.docx).docx275 kB pobierz
   Zał 6 Lista dokumentów do zawarcia umowyDownload this file (Zał 6 Lista dokumentów do zawarcia umowy.doc).doc98 kB pobierz

 Załączniki do Wniosku o dofinansowanie
   Model biznesowyDownload this file (MODEL BIZNESOWY.docx).docx66 kB pobierz
   Oświadczenie o kwalifikowalności VATDownload this file (Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.doc).doc31 kB pobierz
   Tabele finansowe - wnioskodawca nie sporządzający sprawozdańDownload this file (Tabele finansowe - wnioskodawca nie sporządzający sprawozdań.xls).xls54 kB pobierz
   Tabele finansowe - wnioskodawca sporządzający sprawozdaniaDownload this file (Tabele finansowe - wnioskodawca sporządzający sprawozdania.xlsx).xlsx36 kB pobierz

 Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie
   Formularz informacji - pomoc de minimisDownload this file (Formularz informacji - pomoc de minimis.xlsx).xlsx76 kB pobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności dla osoby fizycznejDownload this file (Wzór deklaracji o niekaralności dla osoby fizycznej.doc).doc141 kB pobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności dla osoby prawnejDownload this file (Wzór deklaracji o niekaralności dla osoby prawnej.doc).doc141 kB pobierz
   Wzór Listy osób uprawnionych do obsługi Systemu SL2014Download this file (Wzór Listy osób uprawnionych do obsługi Systemu SL2014.docx).docx133 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o aktualności danych i oświadczeńDownload this file (Wzór oświadczenia o aktualności danych i oświadczeń.doc).doc42 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚPDownload this file (Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP.DOC).DOC320 kB pobierz
   Oświadczenie w sprawie trudnej sytuacji ekonomicznejDownload this file (Oświadczenie w sprawie trudnej sytuacji ekonomicznej.docx).docx16 kB pobierz

 Załączniki do Umowy o dofinansowanie
   Zał.2 Harmonogram rzeczowo-finansowyDownload this file (Zał.2 Harmonogram rzeczowo-finansowy.doc).doc152 kB pobierz
   Zał.3 Harmonogram płatnościDownload this file (Zał.3 Harmonogram płatnosci.doc).doc142 kB pobierz
   Zał.4 Oświadczenie Beneficjenta dotyczące podatku VATDownload this file (Zał.4 Oświadczenie Beneficjenta dotyczące podatku VAT.doc).doc139 kB pobierz
   Zał.5 Wzór weksla in blancoDownload this file (Zał.5 Wzór weksla in blanco.pdf).pdf10 kB pobierz
   Zał.6 Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznychDownload this file (Zał.6 Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznych.docx).docx120 kB pobierz
   Zał.7 Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnychDownload this file (Zał.7 Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnych.docx).docx117 kB pobierz
   Zał.8 Sposób realizacji obowiązków informacyjnych przez beneficjentówDownload this file (Zał.8 Sposób realizacji obowiązków informacyjnych przez beneficjentów.doc).doc11635 kB pobierz
   Zał.9 Wzór Listy osób uprawnionych do obsługi Systemu SL2014Download this file (Zał.9 Wzór Listy osób uprawnionych do obsługi Systemu SL2014.docx).docx133 kB pobierz
   Zał.12 Rejestr ryzyk w projektachDownload this file (Zał.12 Rejestr ryzyk w projektach.xls).xls54 kB pobierz
   Zał.13 Katalog kosztów kwalifikowalnychDownload this file (Zał13 Katalog kosztów kwalifikowalnych.doc).doc99 kB pobierz

 Informacje pomocnicze
   Najczęściej popełniane błędy – 1.2 POPW (schemat jednoetapowy)Download this file (Najczęściej popełniane błędy - 1.2 POPW (schemat jednoetapowy).pdf).pdf362 kB pobierz
   Regionalne Inteligentne SpecjalizacjeDownload this file (Regionalne_Inteligentne_Specjalizacje.doc).doc275 kB pobierz
   Wartość wskaźnika przedsiębiorczościDownload this file (Wartość wskaźnika przedsiębiorczości.pdf).pdf375 kB pobierz
   Pomoc na te same rynki geograficzneDownload this file (Pomoc na te same rynki geograficzne.pdf).pdf40 kB pobierz
   Niedozwolona pomoc eksportowaDownload this file (Niedozwolona pomoc eksportowa.pdf).pdf133 kB pobierz
   Jak przygotować dobry Business Model Canvas?Download this file (Jak przygotować dobry Business Model Canvas.pdf).pdf5316 kB pobierz
   Business Model Canvas - myślenie modelem biznesowymAccess this URL (http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86196.asp?soid=0E6E586112814614843715A84D46939C).asp95 kB pobierz

 Archiwum
   Zał 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie obowiązująca do 25.04.17Download this file (Zał 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.docx).docx108 kB pobierz
   Zał 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu obowiązujący do 27.04.2017Download this file (Zał 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu.docx).docx97 kB pobierz
   Regulamin konkursu - obowiązujący do 29.06.2017 rDownload this file (Regulamin Konkursu 2017.docx).docx110 kB pobierz
   Regulamin konkursu - obowiązujący do 31.12.2017 r.Download this file (Regulamin Konkursu 2017 aktualizacja.docx).docx110 kB pobierz