FAQ

Wpis
Opublikowano 18.11.2016

Pytanie

Co dokładnie rozumiane jest jako "działalność handlowa (handel wyrobami lub usługami obcymi)", zgodnie z par. 4, ust. 7 regulaminu konkursu dla działania 1.2 Internacjonalizacja MSP PO PW. W jakich dokumentach znajduje się stosowne doprecyzowanie wskazanego powyżej terminu.

Odpowiedź

Dokumentacja konkursowa nie zawiera bardziej szczegółowego doprecyzowania wykluczonej ze wsparcia samej działalności handlowej, aniżeli podane w nawiasie: handel wyrobami lub usługami obcymi. Wykluczenie obejmuje przykładowo pośredników handlowych.