FAQ

Wpis
Opublikowano 18.11.2016

Pytanie

Przystępując do programu chcielibyśmy wyznaczyć pełnomocnika – reprezentanta innej firmy, który dopełni za nas formalności tzn. złoży wniosek, dopilnuje kwestii związanych z formalnościami, czy jest to możliwe?

 

Odpowiedź

 

Istnieje możliwość wyznaczenia pełnomocnika w celu dopełnienia formalności związanych ze złożeniem wniosku o dofinansowanie.