FAQ

Wpis
Opublikowano 18.11.2016

Pytanie

Czy w I i II etapie wykonawcą może być jedna i ta sama firma?

Odpowiedź

Tak, pod warunkiem zachowania zasady konkurencyjności i równego dostępu do wiedzy dla wszystkich zainteresowanych oferentów. Należy mieć na uwadze, że wykonawca z I etapu może mieć względem pozostałych potencjalnych oferentów uprzywilejowaną pozycję.