FAQ

Wpis
Opublikowano 04.04.2017

Pytanie

Czy zakres rekomendacji w ramach opracowanego modelu internacjonalizacji (etap 1 Działanie 1.2. PO PW) może być szerszy niż zakres wybrany do wsparcia w ramach etapu II np. w rekomendacjach chcemy wskazać 5 targów i 5 rynków docelowych, a Beneficjent chce wybrać do wsparcia wyłącznie 3 rynki. Czy istnieje taka możliwość?

Odpowiedź

W ramach etapu I Działania 1.2 POPW opracowywany jest Model biznesowy internacjonalizacji (MBI). Zgodnie ze Standardem tworzenia Modelu biznesowego internacjonalizacji dla I etapu działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” POPW (zał. 4 do Umowy o dofinansowanie w I Etapie), MBI musi być dokumentem profilowanym pod odbiorcę, w szczególności prezentować wynik „ustaleń o charakterze strategicznym (pomiędzy wykonawcą usług a klientem)”. W konsekwencji oczekiwane jest, że przygotowany MBI, w zakresie finalnych rekomendacji, będzie wskazywał wyłącznie rozwiązania zaakceptowane do faktycznej realizacji przez odbiorcę usług (wnioskodawcę II etapu).

Zgodnie z kryterium formalnym dla II Etapu projekt musi odzwierciedlać opracowaną w I etapie strategię przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji, w tym strategię wejścia na co najmniej jeden nowy rynek zagraniczny.

W szczególności owo odzwierciedlenie rekomendacji I Etapu w treści wniosku o dofinansowanie z II Etapu odnosi się to do treści wskazanych w puncie XII standardu tworzenia MBI: „XII.   Harmonogram i kosztorys wdrażania zaproponowanego modelu biznesowego z wyszczególnieniem wydatków związanych z przygotowaniem do wdrożenia modelu biznesowego kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach II etapu działania 1.2 – ujęcie syntetyczne, tabelaryczne”. Przedmiotowe dane powinny wskazywać wydatki kwalifikowalne konieczne do poniesienia w II Etapie działania – zarówno w odniesieniu do konkretnych rynków jak i imprez targowych.