FAQ

Wpis
Opublikowano 04.04.2017

Pytanie

Czy na bazie zaakceptowanej strategii internacjonalizacji, Wnioskodawca może złożyć 2 wnioski o dofinansowanie w ramach II etapu (w dwóch różnych konkursach) najpierw na wejście na 3 rynki, a w dalszej kolejności (za ok 2 lata) na 2 kolejne?

Odpowiedź

Zgodnie z kryterium formalnym specyficznym Wnioskodawca może złożyć w ramach konkursu na II etap tylko jeden wniosek. Złożenie większej liczby wniosków w konkursie będzie skutkowało odrzuceniem kolejnych złożonych przez Wnioskodawcę z wyjątkiem pierwszego.

W przypadku odrzucenia wniosku Wnioskodawca ma możliwość złożenia kolejnego, poprawionego wniosku o dofinansowanie.