FAQ

Wpis
Opublikowano 04.04.2017

Pytanie

Czy wydatkami kwalifikowanymi w Etapie II w ramach usług doradczych mogą być wydruki ulotek i koszty związane z opłatami administracyjnymi za certyfikację wyrobów?

Odpowiedź

Nie. Do wydatków kwalifikowalnych w ramach II Etapu Działania 1.2 zalicza się koszty usług doradczych w zakresie uzyskania certyfikacji oraz projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, natomiast dofinansowaniu nie może podlegać koszt wydruku materiałów promocyjnych, czy opłaty administracyjne związane z certyfikacją wyrobów.