FAQ

Wpis
Opublikowano 04.04.2017

Pytanie

Jeżeli Wnioskodawca nie chce przeznaczyć do 20 % na targi i nie chce przeznaczyć do 20 % na automatyzację procesów, czy może zatem przeznaczyć całe 100 % wydatków na koszty usług doradczych?

Odpowiedź

W przypadku, gdy zatwierdzony Model biznesowy internacjonalizacji, będący produktem projektu zrealizowanego w I etapie działania, nie przewiduje udziału przedsiębiorcy w targach, wystawach ani misjach oraz nie określa potrzeb w zakresie zakupu oprogramowania do automatyzacji procesów biznesowych, wówczas całość (100%) wydatków kwalifikowalnych projektu realizowanego w II etapie działania dotyczy wyłącznie usług doradczych związanych z przygotowaniem do wdrożenia modelu biznesowego.