FAQ

Wpis
Opublikowano 04.04.2017

Pytanie

Wskaźnik rezultatu: Liczba nowych rynków (krajów), na których wnioskodawca osiągnął gotowość do rozpoczęcia sprzedaży produktów – jakie działania należy podjąć, aby osiągnąć ten wskaźnik i na czym ten wskaźnik polega?

Odpowiedź

Wskaźnik „Liczba nowych rynków (krajów), na których wnioskodawca osiągnął gotowość do rozpoczęcia sprzedaży produktów” ma wynikać z opracowanego i przyjętego do wdrożenia modelu biznesowego z I etapu. A to jest II faza projektu. W każdym przypadku to będzie inny zestaw potrzebnych działań, w zależności od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy, branży, rynku na który planuje wejść, wskaźnik ten oznacza gotowość do wejścia na rynek / rozpoczęcia sprzedaży.