FAQ

Wpis
Opublikowano 05.04.2017

Pytanie

Jakie mogą być przykładowe wydatki w ramach kategorii: koszty usług doradczych w zakresie wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi? Czy w ramach tego wydatku możemy wynająć firmę, która wskaże nam firmy na rynku zagranicznym, do których potencjalnie możemy kierować nasze usługi?

Odpowiedź

Usługa dotyczy w pierwszej kolejności poszukiwania potencjalnych partnerów w związku z przygotowaniem do budowy kanałów dystrybucji i obsługi posprzedażnej (przedstawicieli handlowych, serwisantów, firm montażowych) – zależnie od rozwiązań zaplanowanych w modelu biznesowym. Usługa powinna obejmować wsparcie w nawiązaniu kontaktu z potencjalnym partnerem (nie jest wystarczające dostarczenie beneficjentowi przez usługodawcę bazy teleadresowej potencjalnych partnerów). Usługa nie może natomiast obejmować (w zakresie wydatków kwalifikowalnych) udziału doradcy w ewentualnych negocjacjach handlowych, gdyż jest to działanie związane bezpośrednio z tworzeniem kanału dystrybucji i jako takie jest wykluczone z dofinansowania.