FAQ

Wpis
Opublikowano 05.04.2017

Pytanie

Jakie mogą być przykładowe wydatki w ramach kategorii: koszty usług doradczych w zakresie budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny?

Odpowiedź

Wsparcie dotyczy wyłącznie usług o charakterze doradczym. W tej kategorii nie będą kwalifikowalne wydatki związane bezpośrednio z tworzeniem kanałów dystrybucji, jak np.: opłaty urzędowe, koszty zakupu bądź wynajmu nieruchomości, koszty zatrudnienia personelu lub operatora, koszty wyposażenia biura zagranicznego, ect.

Przykładowymi wydatkami podlegającymi wsparciu mogą być (pod warunkiem, że będzie to wynikać z modelu biznesowego):

  • Przygotowanie szczegółowego planu organizacyjnego oraz procedur dla oddziału zagranicznego.
  • Doradztwo przy wyszukiwaniu nieruchomości dla działalności oddziału/przedstawicielstwa na rynku docelowym oraz koncepcja architektoniczna aranżacji wnętrz zakupionego/wynajętego lokalu.
  • Wsparcie doradcze w przygotowaniu dokumentacji urzędowej niezbędnej do rejestracji działalności oddziału/przedstawicielstwa/spółki zależnej na rynku docelowym.