FAQ

Wpis
Opublikowano 05.04.2017

Pytanie

Jakie mogą być przykładowe wydatki w ramach kategorii: koszty usług doradczych w zakresie przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej, projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, stron oraz aplikacji internetowych? Czy w ramach powyższej kategorii wydatku, możemy wynająć firmę, która zaprojektuje nam stronę internetową oraz materiały reklamowe, jak również koszty tłumaczeń z tym związane?

Odpowiedź

Możliwe jest sfinansowanie ww. wydatków, w tym projektu strony internetowej przeznaczonej do promocji produktów. Wydatki kwalifikowalne nie mogą dotyczyć bezpośrednio budowy kanałów dystrybucji produktów, w szczególności budowy platformy internetowej przeznaczonej do sprzedaży produktów na rynku docelowym.