FAQ

Wpis
Opublikowano 05.04.2017

Pytanie

Czy jest jakaś definicja, która mówi, co należy kwalifikować jako misję gospodarczą?  Czy można założyć udział w kilku misjach gospodarczych do jednego kraju? Ilu potencjalnych kontrahentów trzeba w trakcie misji odwiedzić? Ile czasu musi trwać taka misja?

Odpowiedź

W II etapie działania 1.2 POPW nie ustalono definicji misji gospodarczych, ani sztywnych warunków brzegowych dla parametrów misji, których dotyczy pytanie. Zasadniczo jednak misja gospodarcza to służbowy wyjazd zagraniczny przedstawicieli firmy, którego głównym celem jest udział w zorganizowanych spotkaniach branżowych lub bezpośrednich z potencjalnymi parterami handlowymi. Misje mają również na celu zapoznanie się z naturalnym otoczeniem biznesowym i prawnym rynku docelowego.

Misja gospodarcza – kierunek, cel biznesowy, koszt - powinna zostać wstępnie określona w Modelu biznesowym internacjonalizacji tworzonym w ramach I etapu działania. Modele tworzone w ramach I etapu działania mogą stanowić fundament dla przygotowania wniosku na II etap działania pod warunkiem ich zatwierdzenia przez PARP, po uprzedniej weryfikacji merytorycznej przez ekspertów. Weryfikacja ta będzie niewątpliwie obejmowała zasadność ponoszenia określonych nakładów w stosunku do oczekiwanych rezultatów.