FAQ

Wpis
Opublikowano 28.04.2017

Pytanie

Jak należy rozumieć poniższy zapis instrukcji wypełniania wniosku (pkt Miejsce realizacji projektu): „Przez lokalizację projektu należy rozumieć miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez wnioskodawcę, związane z produktami podlegającymi internacjonalizacji, w którym projekt będzie wdrażany, tj. w którym produkty projektu wykorzystywane będą w celu osiągnięcia zakładanych rezultatów projektu i pozostałych celów biznesowych projektu, zaplanowanych do osiągnięcia w dłuższym horyzoncie czasowym”. Czy zakłady produkcyjne firm zewnętrznych, którym zlecamy produkcję, muszą być zlokalizowane na terenie Polski Wschodniej?

Odpowiedź

W opisanej sytuacji zakłady produkcyjne firm zewnętrznych nie muszą być zlokalizowane na terenie Polski Wschodniej. Wystarczy, jeśli siedziba firmy wnioskodawcy bądź oddział wnioskodawcy, który faktycznie zarządza produkcją, znajduje się na terenie Polski Wschodniej – zgodnie z zacytowanym zapisem instrukcji wypełniania wniosku.