FAQ

Wpis
Opublikowano 28.04.2017

Pytanie

Jakie mogą być przykładowe wydatki w ramach kategorii: Koszty usług doradczych związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności w zakresie:

- przygotowania do budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na rynek zagraniczny?

Odpowiedź

Wsparcie dotyczy wyłącznie usług o charakterze doradczym. W tej kategorii nie będą kwalifikowalne wydatki związane bezpośrednio z tworzeniem kanałów dystrybucji (niedozwolona pomoc eksportowa), jak np.: opłaty urzędowe, koszty zakupu bądź wynajmu nieruchomości, koszty zatrudnienia personelu lub operatora, koszty wyposażenia biura zagranicznego, zakup systemów informatycznych do sprzedaży zagranicznej lub obsługi klienta / partnera zagranicznego (np. typu CRM), sklepów internetowych czy aplikacji mobilnych, itp.

Przykładowymi wydatkami podlegającymi wsparciu mogą być (pod warunkiem, że będzie to wynikać z modelu biznesowego):

- Przygotowanie szczegółowego planu organizacyjnego oraz procedur dla oddziału zagranicznego.

- Doradztwo przy wyszukiwaniu nieruchomości dla działalności oddziału/przedstawicielstwa na rynku docelowym oraz koncepcja architektoniczna aranżacji wnętrz zakupionego/wynajętego lokalu.

- Wsparcie doradcze w przygotowaniu dokumentacji urzędowej niezbędnej do rejestracji działalności oddziału/przedstawicielstwa/spółki zależnej na rynku docelowym.