FAQ

Wpis
Opublikowano 28.04.2017

Pytanie

Jakie mogą być przykładowe wydatki w ramach kategorii: Koszty usług doradczych związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności w zakresie:

- wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenie zainteresowanego podmiotu do etapu negocjacji handlowych?

Czy w ramach tego wydatku możemy wynająć firmę, która wskaże nam firmy na rynku zagranicznym, do których potencjalnie możemy kierować nasze usługi?

Odpowiedź

Usługa dotyczy w pierwszej kolejności poszukiwania, selekcji, a następnie weryfikacji wiarygodności, reputacji oraz kondycji finansowej potencjalnych partnerów w związku z przygotowaniem do budowy kanałów dystrybucji i np. obsługi posprzedażnej (przedstawicieli handlowych, serwisantów, firm montażowych) – zależnie od rozwiązań zaplanowanych w modelu biznesowym. Usługa powinna obejmować wsparcie w nawiązaniu kontaktu z potencjalnym partnerem oraz w rozeznaniu i spełnieniu jego ew. wymagań warunkujących rozpoczęcie współpracy (nie jest wystarczające / akceptowalne dostarczenie beneficjentowi przez doradcę jedynie bazy teleadresowej potencjalnych partnerów). Usługa nie może natomiast obejmować (w zakresie wydatków kwalifikowalnych) udziału doradcy w ewentualnych negocjacjach handlowych, gdyż jest to działanie związane bezpośrednio z tworzeniem kanału dystrybucji i jako takie jest wykluczone z dofinansowania.