Kompleksowe, profilowane pod odbiorcę działania doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP w oparciu o internacjonalizację ich działalności, w tym:
• diagnoza potencjału w zakresie internacjonalizacji,
• przygotowanie przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu,
• analiza rynku docelowego,
• przedstawienie możliwych i optymalnych kanałów dystrybucji,
• aktywne poszukiwanie partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów lub usług na wybrane rynki zagraniczne.

Jakie projekty będą dofinansowane w ramach działania - dwuetapowe wsparcie kompleksowych, indywidualnych, profilowanych pod odbiorcę działań związanych z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w oparciu o internacjonalizację prowadzonej działalności. Planowane jest także dofinansowanie udziału w zagranicznych targach i misjach handlowych.

Kwota dofinansowania – Poziom dofinansowania: do 80 %. Etap I – do 50 tys. zł, Etap II – do 500 tys. zł.

Z działania mogą skorzystać – mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla działania 1.2 (Internacjonalizacja MŚP)

Data ogłoszenia

Data rozpoczęcia naboru

Data zakończenia naboru

I Etap

14 marca 2016 r.

I Etap

15 kwietnia 2016 r.

I Etap

20 maja 2016 r.

II Etap

28 grudnia 2016 r.

II Etap

1 lutego 2017 r.

II Etap

29 września 2017 r.