Pytanie dotyczy załącznika do wniosku - Model biznesowy część C. – stan obecny i propozycje zmian, pkt 7. Kluczowe działania. Na jakim poziomie ogólności powinny być sformułowane zapisy przy tym punkcie?

Wsparcie udzielane w ramach działania 1.2 POPW obejmuje kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności. W związku z powyższym wymagane informacje i elementy modelu biznesowego stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie muszą być sporządzone w możliwie szczegółowy, konkretny, rzeczowy, zindywidualizowany i profilowany pod specyfikę odbiorcy sposób, który nie pozostawi wątpliwości, że przygotowany model jest dedykowany i szyty na miarę tego konkretnego przedsiębiorcy. W związku z powyższym ogólne czy uniwersalne opisy, którą mogą mieć zastosowanie do różnych przedsiębiorców tej samej branży i tym samym nie obrazują specyfiki działania danej firmy - nie zostaną zaakceptowane.

Zgodnie z instrukcją do części C) Model biznesowy: Poszczególne zakresy tematyczne (…) prezentowanego modelu biznesowego należy opracować zgodnie z metodologią tworzenia Szablonu Modelu Biznesowego (ang. Business Model Canvas) autorstwa Aleksandra Osterwaldera. Liczne przykłady dla różnych branż prezentuje bogata literatura poświęcona tej metodologii, w tym wielu poradnikach i artykułach, które są także ogólnie dostępne w Internecie, np.:  

- e-book PARP pt. „Jak przygotować dobry Business Model Canvas”, dostępny pod adresem http://www.parp.gov.pl/publikacje/ebook/48

- e-book PARP pt. „Jak przygotować model biznesowy dla firmy starającej się o dotację?”, dostępny pod adresem http://www.parp.gov.pl/publikacje/ebook/359

- artykuł pt. „Business Model Canvas - myślenie modelem biznesowym”, dostępny pod adresem: http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86196.asp?soid=0E6E586112814614843715A84D46939C

Metodologia opisana została m.in. w książce „Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera”, autorzy: Alexander Osterwalder, Yves Pigneur.