FAQ

Wpis
Opublikowano 03.04.2017

Pytanie

Czy wszystkie działania wynikające ze strategii muszą zostać zrealizowane? Czy też tylko wybrane przez nas? 

Odpowiedź

Zgodnie z celem działania 1. 4 POPW, II etap obejmuje wdrożenie strategii wzorniczej opracowanej w I etapie, tzn. co do zasady zaplanowane w ramach strategii działania powinny być wdrożone. Istnieje możliwość realizacji w II etapie jedynie części działań strategii wzorniczej, jednak działania zaplanowane w projekcie w II etapie muszą prowadzić do wzrostu wykorzystania wzornictwa w firmie. A więc nie ma takiej możliwości, że wnioskodawca ograniczy swoje działania głównie do zakupów środków trwałych, marginalizując działania związane z projektowaniem, bądź zarządzaniem wzornictwem w firmie. W ramach kryterium nr 2 pn. "Proces projektowy oraz działania wdrożeniowe zostały odpowiednio zaplanowane", sprawdzane będą kwestie zaplanowania tych procesów projektowych.