FAQ

Wpis
Opublikowano 03.04.2017

Pytanie

Czy można opisać niektóre działania wynikające ze strategii wzorniczej jako już zrealizowane? Czy też wszystkie rekomendacje muszą być wykonane dopiero w trakcie realizacji drugiego etapu (po złożeniu wniosku o dofinansowanie)?

Odpowiedź

Działania objęte projektem muszą być realizowane po złożeniu wniosku o dofinansowanie w II  etapie (umowa przedwstępna nie jest traktowana jako zaciągnięcie zobowiązania i nie stanowi wcześniejszego rozpoczęcia projektu), a działania realizowane samodzielnie przez przedsiębiorcę i nie będące przedmiotem projektu mogą być realizowane także poza terminem realizacji projektu.