FAQ

Wpis
Opublikowano 03.04.2017

Pytanie

Czy w przypadku doradców zewnętrznych możliwe jest ich wybranie i nawiązanie współpracy (choćby umowa warunkowa) przed rozpoczęciem terminu realizacji projektu? Czy też we wniosku winny być opisane wyłącznie kryteria jakie będą brane pod uwagę przy wyborze wykonawcy i wyboru winno się dokonać dopiero po złożeniu wniosku o dofinansowanie?

Odpowiedź

Działania objęte projektem muszą być realizowane po złożeniu wniosku o dofinansowanie w II  etapie (umowa przedwstępna nie jest traktowana jako zaciągnięcie zobowiązania i nie stanowi wcześniejszego rozpoczęcia projektu), a działania realizowane samodzielnie przez przedsiębiorcę i nie będące przedmiotem projektu mogą być realizowane także poza terminem realizacji projektu.