FAQ

Wpis
Opublikowano 03.04.2017

Pytanie

Usługi doradcze - w jakim zakresie można je kwalifikować? W regulaminie konkursu jest napisane, że kwalifikowane są koszty usług doradczych związanych z wdrożeniem strategii wzorniczej - nie ma jednak wymienionych przykładowych usług. 

O ile jasne wydaje się, że takim kosztem może być na przykład koszt zlecenia opracowania projektów nowych produktów podmiotowi zewnętrznemu, to w naszej strategii wzorniczej mamy na przykład takie rekomendacje jak: 

  • "nawiązanie współpracy z firmą produkującą meble łazienkowe" 
  • "nawiązanie współpracy z salonami meblowymi"
  • "zainteresowanie nowymi produktami biur architektonicznych i projektantów wnętrz".

Czy w takiej sytuacji kwalifikowany może być na przykład koszt zlecenia podmiotowi zewnętrznemu wykonania baz danych takich podmiotów w celu późniejszego przeprowadzenia akcji telemarketingowej lub mailingowej?

Odpowiedź

Zgodnie z regulaminem konkursu § 5 pkt. 6  Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego oraz nie mogą być związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy. Należy zwrócić uwagę, że samego zakupu bazy danych nie można traktować jako usługi doradczej, natomiast wskazany cel wykorzystania bazy, do przeprowadzenia akcji telemarketingowej lub mailingowej zawiera się w szeroko rozumianej reklamie i ma raczej charakter stały lub okresowy. Zatem tego typu działania nie będą mogły zostać uznane za kwalifikowalne. W zakresie powyżej wymienionych rekomendacji należy zaplanować takie działania, które nie będą sprzeczne z zapisami regulaminu konkursu. Ewentualnie zakup usługi doradczej związanej z opracowaniem komunikacji swojego produktu do grup wskazanych w  strategii mógłby być przedstawiony jako kwalifikowany. Zasadność wydatków kwalifikowalnych będzie podlegała ocenie we wniosku o dofinansowanie.