FAQ

Wpis
Opublikowano 03.04.2017

Pytanie

Innowacja produktowa - czy w odniesieniu do produktu wystarczy innowacja w skali firmy? Czy wystarczającym jest wprowadzenie do oferty firmy produktów uprzednio nieprodukowanych aby można było tutaj mówić o innowacji produktowej?

Odpowiedź

Innowacja zgodna z definicją: „Innowacja produktowa (product innovation) to wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań. Zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych.” (źródło: Podręcznik OSLO Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji), na poziomie firmy jest wystarczająca. Wnioskodawca powinien pokazać te nowe cechy lub funkcjonalności, które jego produkt (wytworzony po realizacji strategii) będzie miał, a dotychczas nie posiadał.