FAQ

Wpis
Opublikowano 15.11.2017

Pytanie

Czy osoby przebywające na urlopie macierzyńskim zatrudnione na pełen etat są liczone do ilości zatrudnionych pracowników?

Odpowiedź

Zgodnie z Kryterium wyboru projektów w ostatnim roku obrotowym trwającym przynajmniej 12 miesięcy Wnioskodawca zatrudniał co najmniej 5 pracowników. Pod uwagę bierze się średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w ostatnim zamkniętym roku obrotowym trwającym przynajmniej 12 miesięcy. W związku z tym, że do określenia wielkości przedsiębiorcy, zgodnie z instrukcją do Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP, nie wlicza się osób przebywających na urlopach macierzyńskich, w przypadku tego kryterium należy postępować analogicznie, tzn. osoby przebywające na urlopach macierzyńskich nie wliczają się do ilości zatrudnionych pracowników.