FAQ

Wpis
Opublikowano 15.11.2017

Pytanie

Czy istnieje konieczność zamieszczania zapytania ofertowego w przypadku zasady konkurencyjności na stronie PARP?

Odpowiedź

Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków obowiązujących od 23 sierpnia 2017 roku, Wnioskodawca ma obowiązek zamieszczania zapytania ofertowego dla zamówień powyżej 50 tyś. zł netto na stronie internetowej PARP za pośrednictwem Generatora Wniosków (https://lsi1420.parp.gov.pl/). Jednakże interpretacja IZ PO dotycząca zmian wytycznych pozwala Wnioskodawcy do końca roku 2017 dokonać wyboru, według „starych” wytycznych. Co oznacza, że nie będzie błędem jeżeli Wnioskodawca dokona wyboru wykonawcy według zasad obowiązujących przed 23 sierpnia, czyli umieści zapytanie ofertowe na własnej stronie internetowej oraz wyśle zapytania do minimum trzech potencjalnych wykonawców. Zachęcamy jednak do stosowania aktualnie obowiązujących wytycznych kwalifikowalności wydatków, czyli do publikacji zapytania ofertowego na stronie wskazanej przez PARP.