FAQ

Wpis
Opublikowano 21.11.2016

Pytanie

Projekt musi wpisywać się w zakres Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej.” Proszę o informację czy pierwszy dokument który należy brać pod uwagę powinien dotyczyć lokalizacji siedziby firmy, tzn. skoro firma znajduje się na Podkarpaciu to jeden z dokumentów inteligentnych strategii ma być z Podkarpacia, ale oprócz tego ma również kwalifikować się w dowolnie wybranym drugim tego dokumencie dla Polski Wschodniej?
Czy można dopuścić się własnej interpretacji proponowanych tematów? mianowicie mam na myśli czy, jeśli w RSI Podkarpacie jest mowa o produkcji sprzętu AGA w klasie A ( co wpisuje się w kategorii Energetyka), a w RSI Lubelskim jest mowa o produkcji urządzeń elektrycznych (co wpisuje się w kategorii Informatyka i Automatyka), to czy można stwierdzić że produkcja okapu kuchennego - najogólniej mówiąc, wpisuje się w zakres Inteligentnych Inwestycji wspólnych dla dwóch województw?

Odpowiedź

Zgodnie z kryteriami oceny projekt uzyskuje 1 punkt w ocenie merytorycznej jeżeli przedmiot projektu wpisuje się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej. W ramach kryterium nie ma ograniczenia, że dana inteligentna specjalizacja wspólna dla co najmniej dwóch województw musi dotyczyć jednocześnie regionu (województwa), w którym realizowany jest projekt.
We wniosku o dofinansowanie przedsiębiorca ma obowiązek zadeklarować czy projekt wpisuje się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw, a następnie wskazać wspólny obszar RIS i uzasadnić wpisywanie się projektu w ten obszar. Informacje podane przez przedsiębiorców będą podlegać ocenie. Eksperci po zapoznaniu się z całością projektu dokonają oceny czy faktycznie projekt wpisuje się w wybrany obszar i zadecydują o ewentualnym przyznaniu punktu.