FAQ

Wpis
Opublikowano 21.11.2016

Pytanie

Mam pytanie odnośnie dokumentu „Wspólne obszary inteligentnych specjalizacji województw Polski Wschodniej”. Czy przedmiot projektu ma wpisywać się ogólnie w jeden z pogrupowanych obszarów:
• Żywność i produkty rolno-spożywcze.
• Ekologia.
• Turystyka, medycyna, zdrowie.
• Energetyka.
• Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT).
• Budownictwo ekologiczne.

• Produkcja maszyn i urządzeń.
Czy konkretnie np. projekt realizowany w województwie lubelskim musi wpisywać się w bardziej szczegółowe branże i sektory przedstawione w części tabeli dotyczącej woj. lubelskiego?
Na przykład:
Tabela 5. Analiza inteligentnych specjalizacji w obszarze „Energetyka”
Czy projekt z woj. Lubelskiego może dotyczyć np. odzyskiwania energii i ciepła z odpadów rolniczych (biogazownie)- branży odnoszącej się do woj. warmińsko-mazurskiego?

Odpowiedź

Wskazane w dokumencie ogólne obszary (żywność i produkty rolno-spożywcze, ekologia, turystyka, medycyna, zdrowie, energetyka, technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), budownictwo ekologiczne, produkcja maszyn i urządzeń) to obszary w ramach, których zostały pogrupowane branże i sektory wskazane w ramach regionalnych inteligentnych specjalizacji w województwach Polski Wschodniej. Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie musi zadeklarować czy i w ewentualnie który obszar wpisuje się jego projekt. Jeżeli projekt wpisuje się w którykolwiek wskazany obszar to w uzasadnieniu wnioskodawca powinien wskazać branżę i sektor wskazany w wybranych specjalizacjach w szczegółowych tabelach.