FAQ

Wpis
Opublikowano 21.11.2016

Pytanie

Czy wykonawcą usług w ramach konkursu (audyt i strategia wzornicza) może być konsorcjum firm?

Odpowiedź

Wykonawcą usług w ramach Etapu I musi być podmiot spełniający wymogi określone w Kryteriach wyboru projektów. Dokumentacja konkursowa nie wyklucza możliwości wykonywania usług przez konsorcja.