FAQ

Wpis
Opublikowano 21.11.2016

Pytanie

Czy wykonawca w ramach projektu może korzystać z usług innych podwykonawców ? Np. Zlecić im część prac związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego zgodnie z wymaganiami PARP?

Odpowiedź

Wykonawca (rozumiany i jako firma i jako eksperci bezpośrednio wskazani do przeprowadzenia audytu) musi posiadać odpowiednie kwalifikacje sprecyzowane w kryteriach oceny. Nie ma możliwości aby firma Wykonawcy podzlecała wykonanie audytu innej firmie. Dokumentacja konkursowa jednak nie precyzuje, w jaki sposób mają być przez firmę zaangażowani eksperci wskazani do wykonania audytu. Eksperci ci mogą być zaangażowani na podstawie np. umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia.