FAQ

Wpis
Opublikowano 21.11.2016

Pytanie

W jaki sposób wnioskodawca powinien opisać prace dot. audytu wzorniczego w harmonogramie rzeczowo-finansowym?
Czy zakres rzeczowy powinien być rozpisany na 6 zadań analogicznie do minimalnego zakresu określonego w regulaminie konkursowym w § 2. Pkt. 14 ?
Czy wystarczy jeśli zakres rzeczowy będzie się składał z 1 zadania tj. PRZEPROWADZENIE AUDYTU WZORNICZEGO zgodnie z umową warunkową z dnia …. A w opisie zadania zostanie uszczegółowiony zakres?
Czy należy to opisać w zupełnie inny sposób. Jeśli taki to proszę o pomoc w tym zakresie.

Odpowiedź

Wnioskodawca może w zakresie rzeczowym wpisać jedno zadanie dotyczące przeprowadzenia audytu wzorniczego. W takiej sytuacji należy jednak pamiętać, że zakres prac jakie będą zrealizowane w ramach audytu wnioskodawca powinien opisać w polu "Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań". Informacje dotyczące zakresu prac realizowanych w ramach audytu są bowiem niezbędne do oceny kryterium "Wydatki w ramach projektu są racjonalne i uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu projektu.