FAQ

Wpis
Opublikowano 21.11.2016

Pytanie

Pkt. 1 wniosku o dofinansowanie – Informacje ogólne o projekcie – pytanie: Znaczenie projektu dla dalszego rozwoju firmy – („2. w jaki sposób projekt może przyczynić się do ich efektywnego wdrożenia?

Podać:
• czy zamierza wprowadzać nowe produkty (wyroby lub usługi) bądź zmiany w produktach już oferowanych
• czy zamierza wprowadzić produkty na nowe rynki, zmienić opakowania, kanały dystrybucji produktów, lub sposoby komunikowania się z potencjalnymi klientami
• czy realizowany projekt będzie miał wpływ na te działania.”)
Czy na tle powyżej przytoczonego opisu jako PROJEKT – należy rozumieć wyłącznie opracowanie strategii wzorniczej, czy docelową inwestycję tj. strategię wraz z jej wdrożeniem (która będzie ewentualnie finansowana w drugim etapie.
Podobne wątpliwości nasuwają się przy wypełnianiu pkt. IX – zakres rzeczowy PROJEKTU (tu chyba chodzi o I etap- tj. opracowanie strategii.

Odpowiedź

Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w polu "Znaczenie projektu dla dalszego rozwoju firmy" należy opisać jakie działania rozwojowe wnioskodawca zamierza wprowadzić w swojej firmie w najbliższej przyszłości oraz w jaki sposób projekt może przyczynić się do ich efektywnego wdrożenia.
W tym punkcie mowa o planach rozwojowych firmy. Jeżeli chodzi natomiast o kwestie związane z projektem to należy tu mieć na myśli sam Etap I czyli audyt i stworzenie strategii wzorniczej.
Konsekwentnie w części IX wniosku o dofinansowanie, punktu "Zakres rzeczowy projektu" należy także uwzględniać jedynie zakres dotyczący Etapu I działania czyli działania związane z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i stworzenia strategii wzorniczej.