FAQ

Wpis
Opublikowano 21.11.2016

Pytanie

§ 5 Regulaminu konkursu, pkt. 1.1) „Okres realizacji projektu musi się mieścić w ramach czasowych działania, tj.:
1) nie może rozpocząć się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie lub przed dniem umieszczenia projektu wnioskodawcy na liście projektów spełniających kryteria formalne i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej, opublikowanej na stronie internetowej PARP;”
wobec niejasności zapisu (niejasność wprowadza użycie spójnika „LUB”) proszę o wskazanie kiedy najwcześniej można rozpocząć realizację projektu.
Jeszcze więcej wątpliwości napotyka konfrontacja wyżej przytoczonego zapisu Regulaminu konkursu z opisem kryterium formalnego (część PROJEKT) pkt. 5 „Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie - Na podstawie informacji przedstawionych we wniosku weryfikacji podlega, czy Wnioskodawca nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. W przypadku, gdy realizacja projektu została rozpoczęta przed lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie kryterium zostaje uznane za niespełnione.

Odpowiedź

Realizacja projektu nie może rozpocząć się wcześniej niż w dniu otrzymania informacji przez wnioskodawcę o pozytywnej ocenie formalnej projektu, co wynika z uwarunkowania obowiązywania umowy warunkowej z wykonawcą. Data otrzymania takiej informacji uznawana jest za datę publikacji na stronie internetowej PARP listy projektów spełniających kryteria formalne i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.