FAQ

Wpis
Opublikowano 21.11.2016

Pytanie

W pkt. XI wniosku „Źródła finansowania projektu” należy wskazać planowane źródła finansowania wydatków w II etapie działania. Czy zatem zdarzenia związane z realizacją II etapu (zakup środków trwałych, finansowanie) należy wskazać w Tabeli finansowej stanowiącej załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Odpowiedź

W tabelach finansowych załączanych do wniosku o dofinansowanie należy umieścić prognozy finansowe na kolejne lata. Wnioskodawca sam określa założenia do prognoz finansowych i opisuje je w części XIII wniosku o dofinansowanie. Biorąc pod uwagę, że na etapie wnioskowania do I Etapu wnioskodawca nie jest w stanie określić zakresu II etapu, wnioskodawca nie może uwzględniać w tabelach finansowych zdarzeń związanych z II etapem.