FAQ

Wpis
Opublikowano 21.11.2016

Pytanie

Czy wykonawca audytu może wykazywać w doświadczeniu wykonanie i wdrożenie na rynek projektu wzorniczego na swoje potrzeby. Jak to wykazać referencjami? Czy wykonawca audytu sam dla siebie ma wystawić referencje?

Odpowiedź

Realizacja usług na własne potrzeby nie może być brana pod uwagę przy wykazaniu doświadczenia wykonawcy. Doświadczenie może być udokumentowane jedynie referencjami od podmiotów zewnętrznych w stosunku do potencjalnego wykonawcy.