FAQ

Wpis
Opublikowano 21.11.2016

Pytanie

Czy Wykonawca może dokumentować doświadczenie referencjami na rynku zagranicznym w danej branży.

Odpowiedź

Referencje mogą być wystawione przez podmiot zagraniczny. W takim przypadku dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.