FAQ

Wpis
Opublikowano 21.11.2016

Pytanie

Czy firma która nie prowadzi jeszcze działalności na terenie Polski Wschodniej, ale zamierza otworzyć oddział na tym terenie przy czym sama w sobie spełnia kryterium formalne specyficzne (zamknęła przynajmniej jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy) może być wnioskodawcą?

 

Odpowiedź

 

Wnioskodawcą może być mikro, mały bądź średni przedsiębiorca prowadzący działalność na terenie Polski Wschodniej, potwierdzoną odpowiednim wpisem. Na dzień składania wniosku przedsiębiorca musi więc mieć zarejestrowaną działalność na terenie Polski Wschodniej albo w KRS albo w CEiDG. Nie ma natomiast w dokumentacji wymogu, że wcześniejsza działalność musiała też być prowadzona na terytorium Polski Wschodniej.