FAQ

Wpis
Opublikowano 21.11.2016

Pytanie

Czy I etap projektu tzn. audyt w takim przypadku jest realizowany w oddziale otwartym w Polsce Wschodniej czy w całej Spółce Wnioskodawcy?

Odpowiedź

Projekt (zarówno Etap I jak i Etap II) musi być realizowany na terenie Polski Wschodniej. W praktyce więc to oznacza, że audyt musi dotyczyć działalności prowadzonej na terenie Polski Wschodniej.