FAQ

Wpis
Opublikowano 21.11.2016

Pytanie

Firma znajduje się pośród wykluczonych działalności wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 lipca 2015, ani rozporządzeniu nr 651/2014. Czy zatem produkt firmy jakim jest platforma dla klientów z sektora mikro i małych przedsiębiorstw, która wspiera prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie administracji jest produktem, który mieści się w wytycznych określonych w w/w działaniu? Czy są jakieś jeszcze wykluczenia?

Odpowiedź

Jeżeli firma jest podmiotem wykluczonym z możliwości ubiegania się o dofinansowanie, nie może otrzymać dofinansowania nawet, jeśli działalność, której dotyczy projekt, nie jest wykluczona z dofinansowania.
W działaniu określono dwa rodzaje wykluczeń – dotyczące wnioskodawców (podmiotów) oraz dotyczące rodzajów działalności (przedmiotu projektu do objęcia wsparciem). Szczegółowe informacje dot. zakresu wykluczeni podmiotowych i przedmiotowych znajdują się w opisie kryteriów formalnych:
Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z możliwości uzyskania wsparcia w ramach działania 1.4 POPW oraz
Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach działania 1.4 POPW