FAQ

Wpis
Opublikowano 21.11.2016

Pytanie

Czy potencjalny wykonawca audytu i strategii wzorniczej musi zatrudniać ekspertów, których wykazuje jako swój potencjał na umowę o pracę? Czy też eksperci Ci mogą współpracować z wykonawcą na innych zasadach (np. umowa zlecenie, umowa o współpracę, kontrakt) bądź też czy mogą to być osoby z zewnątrz, których wykonawca pozyskał jedynie na cele realizacji audytów w ramach 1.4 PO PW nie współpracując z nimi wcześniej?

Odpowiedź

Dokumentacja konkursowa nie precyzuje w jakiej formie muszą być zatrudnieni eksperci realizujący audyt wzorniczy. Kluczowe jest natomiast, aby zarówno podmiot realizujący usługę przeprowadzenia audytu, jak i eksperci bezpośrednio przez niego zaangażowani posiadali kompetencje i doświadczenie określone w kryteriach wyboru projektów.