FAQ

Wpis
Opublikowano 21.11.2016

Pytanie

W związku z konkursem z działania 1.4 PO PW Wzór na konkurencję uprzejmie proszę o wyjaśnienie kryterium merytorycznego nr 5, tj. Wskazany wnioskodawca posiada potencjał niezbędny do należytego świadczenia usług oraz zapewnia ich realizację przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje.
Zgodnie z Opisem kryterium – uznaje się je za spełnione, jeśli „Wykonawca posiada udokumentowane doświadczenie w projektowaniu strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) tj. przeprowadził co najmniej trzy projekty w tym zakresie wraz z wdrożeniem na rynek w ostatnich pięciu latach.
Jednak dalej w tym samym kryterium nie ma już odniesienia do „projektowania strategii rozwoju produktów” tylko do „projektowania produktów”, co przyjmuje następującą postać: „Wskazane jest, aby wykonawca posiadał doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu produktów w trzech różnych branżach gospodarki […]”.

W związku z powyższym powstaje wątpliwość, czy w ramach powyższego kryterium „projektowanie strategii rozwoju produktów” należy rozumieć jako:
a. opracowywanie strategii rozwoju produktów (np. w oparciu o innowacyjną technologię; w oparciu o wzornictwo przemysłowe itp.);
b. opracowywanie projektów wzorniczych dla nowych produktów.
Zdecydowanie czym innym jest (i wymaga odmiennych kompetencji i kwalifikacji) projektowanie strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług), czym innym natomiast projektowanie produktów.

Odpowiedź

Wskazany wykonawca audytu musi posiadać doświadczenie w projektowaniu strategii rozwoju produktów. tj powinien przeprowadzić co najmniej trzy projekty w zakresie projektowania strategii rozwoju produktów oraz wdrożenia ich na rynek w ostatnich 5 latach przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Wskazówki dotyczące posiadania doświadczenia w różnych branżach należy odnieść również do projektowania oraz wdrażania strategii rozwoju produktów.