FAQ

Wpis
Opublikowano 21.11.2016

Pytanie

Proszę o wyjaśnienie kryterium merytorycznego nr 5 i wątpliwości dotyczących ilości ekspertów czy doświadczenia?

Odpowiedź

Obowiązek stosowania się wnioskodawców i beneficjentów do zasady konkurencyjności wynika z horyzontalnych uregulowań dotyczących przyznawania pomocy FINANSOWEJ W PROGRAMACH OPERACYJNYCH.
Odnosząc się do pozostałych pytań informujemy, że kwestie audytu wzorniczego nie są regulowane prawnie. Nie istnieje jedna obowiązująca metodologia przeprowadzania takich audytów. Nie ma także certyfikowanych audytorów w zakresie wzornictwa.
Na potrzeby konkursu do działania 1.4 POPW "Wzór na konkurencję" Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowała definicję audytu wzorniczego oraz określiła wymogi dla ekspertów, którzy w ramach tego działania mogą takich audytów dokonywać. Zgodnie z przyjętymi założeniami wykonawca musi wskazać co najmniej dwóch ekspertów do przeprowadzenia audytu. Dokumentacja konkursowa jednak nie precyzuje w jaki sposób mają być zaangażowani eksperci przeprowadzający audyt. Ekspert prowadzący jednoosobową działalność może więc zaangażować drugiego eksperta w oparciu np. o umowę o dzieło lub umowę zlecenia.
Odnosząc się do kwestii oceny kompetencji potencjalnych wykonawców informujemy, ze ocena taka będzie dokonywana w formie panelu ekspertów i będzie przeprowadzana przez specjalistów w dziedzinie wzornictwa. Referencje potwierdzające doświadczenie wykonawcy są dokumentami pomocniczymi w tej ocenie.