FAQ

Wpis
Opublikowano 21.11.2016

Pytanie

Czy wniosek i załączniki składane są w wersji papierowej?

Odpowiedź

Nie. Wniosek wraz z załącznikami składany jest poprzez Generator Wniosków.
Pełny proces składania wniosku określony został w Regulaminie konkursu.