FAQ

Wpis
Opublikowano 21.11.2016

Pytanie

Czy można uzyskać zaliczkę?

Odpowiedź

Nie. Dofinansowanie jest przekazywane Beneficjentowi w postaci refundacji poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych, w postaci płatności końcowej wypłacanej w formie płatności.