FAQ

Wpis
Opublikowano 21.11.2016

Pytanie

Jeśli poszerzy się zespół dokonujący audytu ekspertów z doświadczeniem, czy te doświadczenie będzie brane pod uwagę również w kontekście wykonawcy - firmy?

 

Odpowiedź

Doświadczenia wykonawcy (firmy przeprowadzającej audyty) i ekspertów wyznaczonych do realizacji audytu nie sumują się. Kryterium „Wskazany wykonawca posiada potencjał niezbędny do należytego świadczenia usług oraz zapewnia ich realizację przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje" odnosi się zarówno do doświadczenia wykonawcy firmy jak i do doświadczenia i kompetencji osób wyznaczonych do realizacji audytu, Aby kryterium mogło być ocenione pozytywnie muszą być spełnione zarówno wymogi dotyczące wykonawcy (firmy) jak i zespołu realizującego usługę.