FAQ

Wpis
Opublikowano 21.11.2016

Pytanie

Czy realizacja projektu musi odbywać się koniecznie na terenie Polski Wschodniej? (Czy pewne prace projektowe mogą być zlecone w innych częściach kraju?)

Odpowiedź

Nie ma znaczenia od kogo zakupują Państwo usługi doradcze i gdzie fizycznie prace projektowe (w II Etapie) będą realizowane. W kryterium „Projekt jest realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej" bierze się natomiast pod uwagę:

1. w I etapie działania - czy działalność, która podlega audytowi jest realizowana na terenie Polski Wschodniej;

2. w II etapie działania - czy działania realizowane w wyniku audytu dotyczą działalności prowadzonej na terenie Polski Wschodniej, a ewentualne zakupione w ramach projektu środki trwałe są zlokalizowane przez Beneficjenta na terenie Polski Wschodniej.