FAQ

Wpis
Opublikowano 21.11.2016

Pytanie

Czy jest możliwość wprowadzenia poprawek do wniosku? (brak podpisu, brak pieczątki, brak załącznika).

Odpowiedź

W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku (np. braków załączników lub braków podpisów) wnioskodawcy są proszeni o uzupełnienie wniosku.