FAQ

Wpis
Opublikowano 21.11.2016

Pytanie

Jak często odbywają się konkursy?

Odpowiedź

Pierwszy konkurs do Etapu I działania odbył się w 2015 r, drugi został ogłoszony w lipcu br. Planujemy także po jednym konkursie w kolejnych latach. Informacje o planowanych naborach publikowane są na stronie internetowej www.popw.gov.pl