FAQ

Wpis
Opublikowano 21.11.2016

Pytanie

Czy możemy rozwijać dany produkt w ramach drugiego etapu, czy musi być to nowy produkt?

Odpowiedź

Czy możemy rozwijać dany produkt w ramach drugiego etapu, czy musi być to nowy produkt?

Rekomendacje wynikające z audytu mogą być bardzo różne. Jeżeli ze strategii będzie wynikać, że rekomendowane jest zaprojektowanie nowego lub znaczące zmodyfikowanie istniejącego już produktu, to w takich wypadkach projekt w II etapie będzie dotyczył innowacji produktowej. Jest to jak najbardziej dozwolone w ramach działania.