FAQ

Wpis
Opublikowano 21.11.2016

Pytanie

Czy koszty badania niezawodności produktów są kwalifikowalne?

Odpowiedź

Koszty prac badawczych nie są kosztami kwalifikowalnymi ani w I ani w II etapie działania. W II etapie działania wnioskodawcy mogą pozyskać dofinansowanie na zakup usługi doradczej związanej z zaprojektowaniem produktu lub usługi.