FAQ

Wpis
Opublikowano 21.11.2016

Pytanie

Czy istnieje możliwość zatrudnienia osoby fizycznej do wykonania usługi w danym etapie (np. na podstawie umowy zlecenia czy umowy o pracę)?

Odpowiedź

Wykonawcą w pierwszym etapie może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Do wykonania usługi audytu wzorniczego musi być wyznaczonych co najmniej dwóch ekspertów. Dokumentacja konkursowa nie precyzuje, w jaki sposób mają być przez firmę zaangażowani eksperci wskazani do wykonania audytu. Eksperci ci mogą być zaangażowani na podstawie np. umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia.